Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Aktuálne informácie

 Témy
 

Informácie z regiónu
Informácie z regiónu
(299)
Múzeum oravskej dediny
Múzeum oravskej dediny
(45)
Lyžovanie
Lyžovanie
(84)
Podroháčske folklórne slávnosti
Podroháčske folklórne slávnosti
(14)
Turistika
Turistika
(116)
Recepty z regiónu
Recepty z regiónu
(9)
Habovský kardan
Habovský kardan
(29)
ORAVA
ORAVA
(101)
Samospráva
Samospráva
(265)
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
(57)
Kultúrne podujatie v Habovke
Kultúrne podujatie v Habovke
(119)
Horská služba
Horská služba
(46)
Športové aktivity
Športové aktivity
(87)
Staré nôty mladých strún
Staré nôty mladých strún
(4)
Služby
Služby
(9)
Vidiečanova Habovka
Vidiečanova Habovka
(15)

 Posledné aktuality
 

Sv. omša na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 28.06.2020 na poľane Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 8:30 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste. Dĺžka pešej trasy 20 km (tam a späť).
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Roháčsky turistický vláčik
Vláčik z Habovky cez Zuberec na Zverovku začína znovu premávať už od 13. júna cez víkendy (soboty a nedele). Jazdy sa nemenia, cestovný poriadok je platný ako cez letné prázdniny: Habovka – Zverovka 9:00 11:00 13:00 15:00 16:45, Zverovka – Habovka 10:00 12:00 14:00 16:00 17:30 Do konca júna bude cez týždeň premávať len na objednávku.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oravská vodárenská spoločnosť - návrh na kolaudáciu

Dokument vo formáte PDF

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prerušená dodávka elektrickej energie
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vám oznamujeme, že v termíne od: 22.06.2020 08:30:00 do: 22.06.2020 15:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:
Zoznam odberných miest ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informácie súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (18.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (12.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (06.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (06.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (22.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (20.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (20.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (16.4.2020)
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. apríla 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (6.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (30.3.2020)
Uznesenie vlády SR (27.3.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Súhrn opatrení prijatých po ÚKŠ 12.3.2020
Vyhlásenie MS na území SR
Usmernenie hlavného hygienika SR
Rozhodnutie, zákaz hromadného podujatia
Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020
Rozhodnutie, karanténa
Rozhodnutie, verejná vyhláška

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Habovka ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Juráň Miloš, bytom Edmunda Petra Bardoša 221, Habovka, požiadal o výrub drevín – 2 ks brezy previsnutej s obvodom kmeňa vo výške 130 cm – 104 cm a 135 cm, rastúcich na pozemku vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 5694/2 v k.ú. Habovka vedené na LV č. 8014. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že stromy nachádzajúce sa v jeho záhrade ohrozujú jeho rodinu a ostatných spoluobčanov, návštevníkov obce nakoľko sú vysoké, padajú z nich konáre a sú v bezprostrednej blízkosti chodníka pre peších a cestnej komunikácie.

Dokument vo formáte PDF

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zápis detí do materskej školy
RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ HABOVKA OZNAMUJE RODIČOM, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ, ŽE PODÁVANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE od 30.04. do 31.05.2020 S TÝM, ŽE:
PODÁVANIE ŽIADOSTI SA BUDE REALIZOVAŤ ELEKTRONICKOU FORMOU. Je potrebné vypísať a odoslať elektronickú žiadosť , ktorú nájdete na web stránke materskej školy mshabovka.edupage.org v časti zápis do MŠ, elektronická prihláška https://mshabovka.edupage.org/register .Ak ste správne vyplnili prihlášku, príde Vám potvrdzujúci email. Vytlačte si ju a podpísanú si zatiaľ uschovajte.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Návrh riešenia územno-stavebných blokov v časti Zastudená a Lazy
Prosíme vás o pripomienkovanie Návrhu riešenia územno-stavebných blokov v časti Zastudená a Lazy. Obytné územie tvoria plochy určené pre obytné domy (vrátane garáži a hospodárskych objektov) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia. Pripomienky posielajte v písomnej forme na e-mail obec@habovka.sk

A01 Zastudená
A01 Zastudená - ortofotomapa
A02 Lazy
A02 Lazy - ortofotomapa
NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNO-STAVEBNÝCH BLOKOV ZÁVÄZNÁ ČASŤ

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke
Z úspešného projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Habovke, ktorý je spolufinancovaný z EÚ sme dodali do učebne informatiky ZŠ s MŠ v Habovke novú výpočtovú techniku v hodnote 14 727 tisíc eur. Odovzdali sme : novú interaktívnu tabuľu, notebook pre učiteľa, tlačiareň, 17 počítačov pre žiakov a učiteľov, operačné systémy a ďalšie technické vybavenie. Dúfame, že to našim deťom pomôže v modernejšom a efektívnejšom vzdelávaní. Sme presvedčení, že každé euro použité na zlepšenie podmienok vzdelávania našich detí sa nám v budúcnosti niekoľkonásobne vráti.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva pre vlastníkov pozemkov
Obec Habovka vyzýva vlastníkov pozemkov jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Zastudená, ktorí majú záujem začať stavať na nových parceláchdo 2-3 rokov, aby si vyplnili žiadosť o pripojenie sa k odberu elektrickej prípojky. Žiadosť o pripojenie sa k odberu elektrickej prípojky nájdete na stránke obce Habovka www.habovka.sk/dokumenty/ziadost-sse.pdf. Vyplnenie žiadosti zaberie cca 10 minút. K žiadosti je potrebné priložiť aj prílohy. Prosíme Vás aby ste vyplnené žiadosti s prílohami doniesli na obecný úrad. Z obecného úradu bude spracovaná hromadná žiadosť ktorá bude zaslaná spoločnosti STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s. V prípade nejasností volajte na číslo OcÚ 043 5395 142
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Habovke, za podmienok dodržania všetkých prijatých hygienických nariadení vládou SR a hlavného hygienika SR.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pomôž svojej obci s upratovaním
Súčasná situácia spojená s pandémiou COVID-19 zmenila dennú rutinu každého jedného z nás. Život v obci ako aj práce v nej musia pokračovať aj v tomto náročnom období. Práve teraz máme dostatočný priestor zamerať sa aj na naše okolie. Okrem toho, že mnohí z nás máme zrazu viac času na seba, na svoju rodinu, svoju domácnosť; vonku nám príroda jasne dáva najavo príchod ďalšieho obdobia.
Sneh sa nám už roztopil, čo v plnej miere odhalilo množstvo odpadu. Tento odpad konči v prírode, potokoch, popri cestách a chodníkoch. Venujte jeden ľubovoľný deň, hodinu či len pár minút v nasledujúcom týždni svojej obci a pomôžte nám ju vyčistiť. Keď sa vyberiete na prechádzku stačí, ak si zoberiete z domu starú nepotrebnú igelitovú tašku a počas nej sa zohnete po odpadky, na ktoré natrafíte. Vďaka tejto malej službe budete mať lepší pocit pri srdci, že ste vykonali niečo dobré nie len pre seba, ale aj pre svoje okolie. Taktiež nám veľmi pomôžete, ak si nájdete chvíľku a pozametáte štrk spred vašich domov, ktorý zostal na ceste po zimnej údržbe ciest. Všimli sme si, že veľa z vás to už robí aj bez našej žiadosti, za čo sme vám nesmierne vďační. Určite chápete, že nie je v našich silách vyzametať celú obec.
Samozrejmosťou je, že pri týchto činnostiach je nutné dodržiavať všetky vládou schválené nariadenia a to : mať na tvári rúško, používať rukavice a nezhromažďovať sa v skupinách.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapoja do tejto aktivity, vďaka ktorej bude naša obec a jej okolie čistejšie a na pohľad aj krajšie.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

TELEFÓNNA LINKA PRE DÔCHODCOV NA ZABEZPEČENIE OBJEDNÁVANIA POTRAVÍN
V prípade potreby zabezpečenia si potravín nás kontaktujte na telefónnom čísle 043/ 5395 142 alebo 0911 881 440 v čase od 7:30 h do 15:30 h. Dovoz a prevzatie budú dohodnuté osobne.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

LINKY POMOCI
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 09.04.2020 od 07:00 hod. do odvolania

Dokument vo formáte PDF

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
súčasnú situáciu ohľadom koronavírusu berieme mimoriadne vážne a neustále ju monitorujeme. V snahe zabrániť šíreniu tohto ochorenia sme prijali všetky odporúčané opatrenia. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac budeme disciplinovaní a budeme dodržiavať všetky opatrenia, tým skôr sa vírus dostane pod kontrolu. Panika ani strach nám nepomôžu, buďme teda viac racionálni a menej vystrašení. Najviac ohrození sú naši starkí, seniori, preto ak budete potrebovať pomoc so zabezpečovaním základných potrieb, neváhajte nás kontaktovať. Ak potrebujete pomoc s nákupom, vyzdvihnutím liekov z lekárne, dodaním rúšok alebo čímkoľvek, čo potrebujete obráťte sa na nás. V rámci pomoci volajte na tel. číslo 043/5395142 alebo číslo 0903 540 881 od pondelka do piatku v čase od 07:30 do 15:30.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín. Požiare v prírodnom prostredí vznikajú najmä vypaľovaním trávnych porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia hasiči preto zaznamenávajú zvýšený počet výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

OPATRENIA vydané starostom Obce Habovka


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Oznamujeme Vám, aby v čase krízovej situácie vyhlásili vo verejných rozhlasoch z dôvodu prijatého opatrenia za účelom eliminácie šírenia nákazy coronavírusu, že uchádzači o zamestnanie, ktorí majú stanovený termín kontaktu na ÚPSVR Námestovo – detašované pracovisko Tvrdošín, Zákamenné, aby nechodili na úrad , ale komunikovali s pracovníkmi úradu telefonický alebo emailom, prípadne posielali dokumenty poštovou zásielkou. Pracovníci úradu budú odpovedať na všetky prichádzajúce telefonické hovory aj emailové podania. Dokumenty, ktoré klienti prinesú osobne, budú prebrané pracovníkom úradu hneď vo vstupných priestoroch úradu (recepcia a podateľňa.). Prosíme, berte do úvahy, že v tejto chvíli ide o preventívne opatrenie, ktoré v žiadnom prípade neznamenajú „zatvorenie“ úradu. Opatrenia smerujú k tomu, aby sme eliminovali pohyb klientov na pracoviskách, a chránili tak našich zamestnancov ako aj samotných klientov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (zrušené!)
Viac informácií ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer odpredať vozidlo AVIA 31 K
Obec Habovka uznesením obecného zastupiteľstva č. 68/2019 schválila vyradenie a odpredaj prebytočného majetku obce - špeciálneho vozidla AVIA 31 K. Vozidlo bolo vyradené dňa 16.10.2019 z evidencie. Uvedené vozidlo ponúkame na odpredaj za šrotovú cenu. Ohliadku vozidla si nahláste na tel. čísle 043/5395142, 0903540881 v čase od 7:30 h do 15:30 h.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zberný dvor

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do NRSR 2020
Volebná miestnosť pre voľby do Národnej rady SR je určená v Kultúrnom dome Habovka, Pod Grúňom 266/24.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
Obec Habovka v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že v kalendárnom roku 2019 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 76,2 %. Ďakujeme našim občanom lebo aj vďaka ním sa separácia v našej obci oproti roku 2018 zvýšila o 6,9 %. S dosiahnutou úrovňou sa naša samospráva neuspokojuje a plánujeme v nasledujúcom období dosiahnuť ešte vyššiu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Zámerom Európskej únie je dosiahnuť úroveň až nad 90 %. Na dosiahnutie takýchto cieľov je však potrebná spolupráca všetkých obyvateľov našej obce, preto Vás prosíme, starajme sa spoločne o čistotu v našej obci dôsledným separovaním odpadu, aby ho čo najmenej skončilo v komunálnom odpade. Po stránke ekonomickej odvoz separovaného odpadu našu obec nestojí nič, ale odvoz komunálneho odpadu nás stojí mesačne okolo 1 250 Eur (údaj za rok 2019). Po stránke kvality nášho života najvyššou odmenou za našu spoločnú námahu bude čisté a zdravé životné prostredie.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka do folklórneho domu

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na Benefičný koncert

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Maškarný ples 2020

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

VÝZVA OBČANOM
Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch, a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslite na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Stretnutie primátorov miest a starostov obcí Hornej Oravy
Dnešný deň sa v našej obci Habovka uskutočnilo pracovné stretnutie primátorov miest a starostov obcí Hornej Oravy.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Stretnutie dôchodcov s novoročnou kapustnicou

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

XVII. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Wifi pre Teba

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
Turistický oddiel Darmošľap a TJ Blatná Habovka srdečne pozývajú všetkých na 35. ročník turisticko – lyžiarskeho prechodu Ku prameňu Blatnej. Akcia sa uskutoční v nedeľu 26.1.2020. Zraz účastníkov je o 10.00 hod. pri obchode JEDNOTA v Dedine. Dĺžka celej trasy je približne 15 km. Pôjdeme tradičnou trasou na bežkách od cintorína, cez Bory, nad Múzeum Oravskej dediny po modrej značke až po Zamaňovú. Peší pôjdu Blatnou dolinou. Stretnutie bude pri hlavnej ceste smerom na Kraviarku. Tak ako minulý rok, bude sa podávať bigos a teplý čaj. Zápisné na prechod je 1 EUR.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Aktuálne upravené bežkárske trate

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jednoduché pozemkové úpravy sa dočkali šťastného konca
„Chceme, aby ľudia mali kde stavať. Naša obec je veľmi pekným miestom na život, a preto plánujeme vysporiadať pozemky v spomínaných lokalitách,“ s týmto predsavzatím po voľbách v roku 2014 nastupoval do funkcie nový starosta Alojz Lajčin. Plány sa mu splniť podarilo, hoci úpravy sprevádzali rôzne problémy a pôvodne plánované náklady navýšili nepredvídané okolnosti, napríklad prekládka sietí a plynovodu v lokalite Zastudená, ktoré stáli obec viac ako 100-tisíc eur. Bez toho by však mnohé pozemky boli znehodnotené ochrannými pásmami. Ako aj nespokojní vlastníci s ktorými sme museli opakovane jednať aby boli ich námietky uspokojené.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Upozornenie pre návštevníkov hôr
Upozorňujeme všetkých návštevníkov hôr, že vplyvom tlakovej výše, inverzného počasia a s tým spojeným oteplením aj v najvyšších polohách našich hôr sa na povrchu snehu vytvorila tvrdá ľadová vrstva. Pohyb v horskom teréne je tak veľmi nebezpečný, neodpúšťajúci ani jednu chybu, či zaváhanie. Bez kvalitného vybavenia (stúpacie železá, turistický čakan) je pohyb v takomto teréne vyslovene hazardovanie so svojím životom. Verejnosti odporúčame dôkladne zvážiť svoje schopnosti a skúsenosti s pohybom v horskom teréne.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchého projektu pozemkových úprav
Rozhodnutie JPÚ (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Julianin dvor pozýva...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 31. decembra 2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 02. 03. 2020. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 27. 02. 2020.

Voľba hlavného kontrolóra (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva v pondelok dňa 6.1.2020 na zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány. Stretneme sa o 11:30 hod. pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Túra je vhodná aj pre deti. Každý nech si okrem slaniny alebo klobásy na opekanie vezme aj suché polienko.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianočná Stará cesta 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

14. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na 14. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je vo štvrtok 26.12.2019 o 10:00 hod. pod Maňovou, pôjde sa tradične novým chodníkom cez Mikulovku na Skorušinu. Ak sa výrazne zmenia snehové podmienky, o zmene budeme informovať.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vyšlo nové číslo Habovčana
Všetkým obyvateľom Habovky bude doručené do poštových schránok. Tí, ktorí sú mimo Habovky majú možnosť si ho stiahnuť v elektronickej podobe kliknutím tu.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianoce deťom 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Verejná vyhláška
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchého projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Habovka v lokalite Lazy a Zastudená:

Verejná vyhláška (formát PDF)
Rozhodnutie (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Otvorenie zimnej lyžiarskej sezóny
Dňa 14.12.2019 začala zimná sezóna 2019/2020 v lyžiarskom stredisku Zverovka - Spálená. Prajeme všetkým návštevníkom výbornú lyžovačku. Snehové podmienky sú dobré. Viac info na www.rohacespalena.sk
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne upozorňuje občanov v súvislosti s ochranou majetku a bezpečnosťou situáciou v mestách a obciach okresov Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, že v poslednom období bol zaznamenaný v služobnom obvode okresného riaditeľstva zvýšený počet krádeží vlámaním do rodinných domov. Páchatelia sa zameriavajú na rodinné domy v podvečerných hodinách, ktoré majitelia opúšťajú z dôvodov účastí na svätých omšiach, rodinných návštev, večerných nákupov a pod. Polícia sa preto i týmto spôsobom obracia na občanov, aby boli opatrní a všímaví, aby cudzie osoby nevpúšťali do bytov, domov a dvorov a aby o pohybe podozrivých osôb resp. cudzích motorových vozidiel vo svojom bydlisku podľa možností neodkladne informovali políciu na tel. č. 158, ktoré je bezplatné.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cezhraničné autobusy

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Grantový program Viac pre rodinu

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Habovka hostila najlepších muzikantov zo Slovenska
Uplynulý víkend sa v Habovke konala celoštátna súťažná prehliadka hudobného folklóru dospelých Vidiečanova Habovka. Aj tento ročník predstavil množstvo kvalitných interpretov ľudovej piesne a hudby z celého Slovenska.
Na celoštátnej súťažnej prehliadke ľudových hudieb, detských speváckych skupín, sólistov inštrumentalistov a sólistov spevákov sa stretlo približne 280 účinkujúcich zo všetkých ôsmich slovenských krajov.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva na predkladanie ponúk
Názov predmetu zákazky: Zriadenie obecnej knižnice a čitárne (formát PDF)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jednoduché pozemkové úpravy
Obec Habovka v spolupráci so zhotoviteľom jednoduchých pozemkových úprav Ing. Bullom bude vykonávať vytýčenie nových pozemkov v lokalite Zastudená a Lazy. Kto má záujem môže sa nahlásiť na obecnom úrade na tel. čísle : 043 / 5395 142 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: obec@habovka.sk
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vidiečanova Habovka 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jesenný bazár oblečenia
Pozývame vás zapojiť sa do tretieho bazáru oblečenia. Tentokrát však neostávame len pri oblečení, ale môžete sa zapojiť aj hračkami alebo knihami. PRINIESŤ oblečenie môžte v pondelok (25.11.) 13:00-17:00 do Kultúrneho domu. PREDAJ bude prebiehať v utorok (26.11.) 9:00-20:00. Bližšie informácie o možnosti predaja na tel. čísle 0948 087 708 alebo správou Antónia Leginusová. Tešíme sa na vás.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prieskum trhu
Predmet zákazky: Nábytok
Nábytok (formát ZIP)
Knižný fond (formát ZIP)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prieskum trhu
Predmet zákazky: Technické a technologické vybavenie a softvér:
Didaktické pomôcky (formát ZIP)
Technické a technologické vybavenie (formát ZIP)

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

30. VÝROČIE FS BUČNÍK

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša na pietnom mieste na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 27.10.2019 na symbolickom cintoríne na Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 9:00 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Poďakovanie

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/3, 9997/13
A)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/66, ostatná plocha o výmere 28 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Chorvatovičovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

B)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/68, ostatná plocha, zastavaná plocha o výmere 34 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, 9997/13 zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Klimekovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/2
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.189/13, ostatná plocha o výmere 80 m2 a č.189/14, ostatná plocha o výmere 67 m2 ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.50096788-47/2019 z EKN parcely č. 5202/2, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľovi Robertovi Hrubošovi, bytom ul. Jána Jonáša 6183/13, 84107 Bratislava IV., z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Katastrom obce 2019
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu dňa 13.10.2019 na jesennú turistiku Katastrom obce. Stretneme sa o 11:00 hod. na autobusovej zastávke Pod Klinkovým vŕškom. Predpokladaná trasa: Lány - Studienky - Biedna - Habovka.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Program starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi na roky 2018 - 2047

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber papiera a kovového šrotu
Vážení rodičia a priatelia školy, oznamujeme Vám, že v školskom roku 2019/2020 prebieha celoročný zber papiera a kovového šrotu. Celý výťažok poputuje na športové a kultúrne podujatia pre našich žiakov. Vopred vám ďakujeme. ZŠ s MŠ Habovka.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úprava cesty III/2311

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informačné tabule s výsadbou zelene

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Moderní učitelia – moderná škola
Naša škola sa už dlhšie zapájala do výziev programu Erasmus+, čo sa jej pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Miroslavy Mydliarovej v tomto školskom roku úspešne podarilo. Zapojili sme sa do projektu „Moderní učitelia – moderná škola“. Jeho cieľom je vyškoliť učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) tak, aby zmodernizovali svoje učebné postupy, metódy a formy vyučovania, a tým sa priblížili k štandardom vyučovania pomocou IKT v zahraničí a hlavne zatraktívnili samotné vyučovanie pre žiakov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Práce na projektoch pokračujú.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úprava povrchu cesty na ulici Edmunda Petra Bardoša

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

41. ročník Čisté hory 2019
Kliknutím tu si dokument zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cyklotúra Hornou Oravou
Cykloturistický oddiel Darmošľap všetkých srdečne pozýva v nedeľu dňa 1.9.2019 na cyklotúru Hornou Oravou. Zraz o 10.00 pri Hasičárni. Trasu upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša pri kaplnke Anjelov Strážcov
RKFÚ Habovka a turisti z Habovky srdečne pozývajú v nedeľu 25.8.2019 o 14:00 hod. ku kaplnke Anjelov Strážcov, kde bude odslúžená sv. omša. V prípade nepriaznivého počasia budeme o náhradnom termíne informovať.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Návrh osobnosti na ocenenia Žilinského samosprávneho kraja

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

18. ročník tenisového turnaja HABOVKA OPEN 2019
Vždy ste túžili ukázať svoj talent, ale nemali ste príležitosť? Chcete ukázať, že vo Vás drieme Federer či Cibulková? Tak neváhajte a prihláste sa v dňoch 23.-24.8. 2019 na 18. ročník tenisového turnaja HABOVKA OPEN a ukážte, čo vo vás je!
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša na Skorušine
OBEC BREZOVICA A RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V BREZOVICI, vás v nedeľu 18.08.2019 pozývajú na slávenie sv. omše pod krížom, na vrchu Skorušina. Sv. omšu o 13.00 hod. bude slúžiť miestny vdp. farár ThDr. Jaroslav Barta, PhD. Odchod spod Maňovej je o 11.00 hod. Pôjde sa pešo turistickým chodníkom na Skorušinu.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Dôrobek 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

44. ročník Podroháčskych folklórnych slávností

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úplná uzávierka cesty

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky pretekov O HABOVSKÝ KARDAN 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úspešný projekt – letný tábor "Ukáž čo dokážeš ty!"
Obec Habovka sa zapojila na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do programu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o získanie finančného príspevku pre detský letný tábor. V projekte s názvom „Ukáž čo dokážeš ty !“ bola opätovne úspešná a získala finančný príspevok vo výške 1000,- €. Letný tábor sa uskutoční od 05.08.2019 do 10.08.2019.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber elektronického odpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 14.08.2019 sa uskutoční zber elektronického odpadu. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Žiadame občanov, ak takýto druh odpadu majú, aby ho vyložili pred dom na viditeľné a dostupné miesto.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

18. ročník súťaže podomácky vyrobených traktorov O HABOVSKÝ KARDAN 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

ORAVA ALTERNATIVE

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Škapuliarska púť do Trstenej
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka vás pozýva v nedeľu 14.07.2019 na Škapuliarsku púť do Trstenej. Na námestí o 10.00 hod. bude sv. omša. Odchod je ráno o 7.00 hod. od kaplnky sv. Márie Magdalény. Pešia trasa povedie cez Lány do Zábiedova, Trstenej a po sv. omši tou istou trasou naspäť. Celková dĺžka je približne 24 km.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úplná uzávierka cesty

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Detský ORAVAMAN
Milí priatelia, ako každý rok, aj tento rok pripravujeme v piatok (12.7.) Detský ORAVAMAN, ktorý je určený pre vaše ratolesti, a veríme, že budúcich účastníkov veľkého ORAVAMANU. Registrácia na preteky prebieha v piatok od 13:00 do 14:45. Štart pretekov je o 15:00 hod. Deti do 6 rokov čaká krátky beh, v areáli Penziónu Pribiskô. Deti vo veku 7 až 15 rokov absolvujú duatlon, kde cyklistická časť vedie po spevnenej poľnej ceste smerom od penziónu. Na vyznačenej obrátke nechajú bicykel a vrátia sa behom do cieľa. Je potrebné mať horský bicykel a prilbu. V prípade potreby bude možné bicykel si požičať aj na mieste. Podujatie sa uskutoční pod dohľadom Tomáša Slavatu, nášho kamaráta a organizátora mnohých detských pretekov a podujatí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

design & code © 2012 Peter Leginus