Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Vitajte v Habovke,

Habovka je podhorská obec so širokými možnosťami v lete turistiky, v zime lyžovania a zimných športov.
V zime hostia využívajú lyžiarske centrum v Habovke, alebo dve lyžiarske strediská (Janovky, Milotín) v Zuberci (2-3 km). Najideálnejšie lyžiarske podmienky sú však na Zverovke - Spálená dolina (8 km). Na svoje si prídu i hostia, ktorí uprednostňujú bežecké lyžovanie na udržiavaných tratiach, ktoré vedú z Habovky cez Zuberec až na Zverovku. Celoročne je možné využívať termálne kúpaliská v Oraviciach (10 km) a v Aquaparku Tatralandia (28 km). V Oraviciach pribudol moderný novopostavený termálny komplex MEANDER PARK, kde môžete využiť množstvo služieb a relaxovať v príjemnom prostredí. Neustále sa zvyšujúci počet služieb stále zatraktívňuje našu obec a Studená dolina sa stáva cieľom dovolenkárov zo Slovenska a okolitých krajín. Pomocou našej internetovej stránky nájdete aktuálne informácie, ubytovanie, informácie o službách a iných aktivitách nielen v Habovke, ale v celom regióne Studená dolina.

Ubytujte sa s www.habovka.sk
» Drevenica
» Hotel
» Chata
» Penzión
» Samostatná chalupa
» Samostatná prístavba
» Ubytovanie v súkromí

Sv. omša na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 28.06.2020 na poľane Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 8:30 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste. Dĺžka pešej trasy 20 km (tam a späť).
.: Pridané (zmenené): 26. 06. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Roháčsky turistický vláčik
Vláčik z Habovky cez Zuberec na Zverovku začína znovu premávať už od 13. júna cez víkendy (soboty a nedele). Jazdy sa nemenia, cestovný poriadok je platný ako cez letné prázdniny: Habovka – Zverovka 9:00 11:00 13:00 15:00 16:45, Zverovka – Habovka 10:00 12:00 14:00 16:00 17:30 Do konca júna bude cez týždeň premávať len na objednávku.
.: Pridané (zmenené): 14. 06. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Oravská vodárenská spoločnosť - návrh na kolaudáciu

Dokument vo formáte PDF

.: Pridané (zmenené): 25. 05. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Prerušená dodávka elektrickej energie
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vám oznamujeme, že v termíne od: 22.06.2020 08:30:00 do: 22.06.2020 15:00:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality:
Zoznam odberných miest ...

.: Pridané (zmenené): 22. 05. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Informácie súvisiace s ochorením COVID-19 (nový koronavírus)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (18.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (12.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (06.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia (06.05.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (22.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (20.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (20.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (16.4.2020)
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 9. apríla 2020 na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (6.4.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (30.3.2020)
Uznesenie vlády SR (27.3.2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
Opatrenie Úradu verejného zdravotnictva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Súhrn opatrení prijatých po ÚKŠ 12.3.2020
Vyhlásenie MS na území SR
Usmernenie hlavného hygienika SR
Rozhodnutie, zákaz hromadného podujatia
Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR účinné od 10.03.2020
Rozhodnutie, karanténa
Rozhodnutie, verejná vyhláška

.: Pridané (zmenené): 18. 05. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Habovka ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Juráň Miloš, bytom Edmunda Petra Bardoša 221, Habovka, požiadal o výrub drevín – 2 ks brezy previsnutej s obvodom kmeňa vo výške 130 cm – 104 cm a 135 cm, rastúcich na pozemku vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 5694/2 v k.ú. Habovka vedené na LV č. 8014. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že stromy nachádzajúce sa v jeho záhrade ohrozujú jeho rodinu a ostatných spoluobčanov, návštevníkov obce nakoľko sú vysoké, padajú z nich konáre a sú v bezprostrednej blízkosti chodníka pre peších a cestnej komunikácie.

Dokument vo formáte PDF

.: Pridané (zmenené): 07. 05. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Zápis detí do materskej školy
RIADITEĽSTVO ZŠ S MŠ HABOVKA OZNAMUJE RODIČOM, KTORÍ MAJÚ ZÁUJEM PRIHLÁSIŤ SVOJE DIEŤA DO MŠ, ŽE PODÁVANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 SA USKUTOČNÍ V TERMÍNE od 30.04. do 31.05.2020 S TÝM, ŽE:
PODÁVANIE ŽIADOSTI SA BUDE REALIZOVAŤ ELEKTRONICKOU FORMOU. Je potrebné vypísať a odoslať elektronickú žiadosť , ktorú nájdete na web stránke materskej školy mshabovka.edupage.org v časti zápis do MŠ, elektronická prihláška https://mshabovka.edupage.org/register .Ak ste správne vyplnili prihlášku, príde Vám potvrdzujúci email. Vytlačte si ju a podpísanú si zatiaľ uschovajte.

.: Pridané (zmenené): 01. 05. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Návrh riešenia územno-stavebných blokov v časti Zastudená a Lazy
Prosíme vás o pripomienkovanie Návrhu riešenia územno-stavebných blokov v časti Zastudená a Lazy. Obytné územie tvoria plochy určené pre obytné domy (vrátane garáži a hospodárskych objektov) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia. Pripomienky posielajte v písomnej forme na e-mail obec@habovka.sk

A01 Zastudená
A01 Zastudená - ortofotomapa
A02 Lazy
A02 Lazy - ortofotomapa
NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNO-STAVEBNÝCH BLOKOV ZÁVÄZNÁ ČASŤ

.: Pridané (zmenené): 28. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke
Z úspešného projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v Habovke, ktorý je spolufinancovaný z EÚ sme dodali do učebne informatiky ZŠ s MŠ v Habovke novú výpočtovú techniku v hodnote 14 727 tisíc eur. Odovzdali sme : novú interaktívnu tabuľu, notebook pre učiteľa, tlačiareň, 17 počítačov pre žiakov a učiteľov, operačné systémy a ďalšie technické vybavenie. Dúfame, že to našim deťom pomôže v modernejšom a efektívnejšom vzdelávaní. Sme presvedčení, že každé euro použité na zlepšenie podmienok vzdelávania našich detí sa nám v budúcnosti niekoľkonásobne vráti.
.: Pridané (zmenené): 27. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Výzva pre vlastníkov pozemkov
Obec Habovka vyzýva vlastníkov pozemkov jednoduchých pozemkových úprav v lokalite Zastudená, ktorí majú záujem začať stavať na nových parceláchdo 2-3 rokov, aby si vyplnili žiadosť o pripojenie sa k odberu elektrickej prípojky. Žiadosť o pripojenie sa k odberu elektrickej prípojky nájdete na stránke obce Habovka www.habovka.sk/dokumenty/ziadost-sse.pdf. Vyplnenie žiadosti zaberie cca 10 minút. K žiadosti je potrebné priložiť aj prílohy. Prosíme Vás aby ste vyplnené žiadosti s prílohami doniesli na obecný úrad. Z obecného úradu bude spracovaná hromadná žiadosť ktorá bude zaslaná spoločnosti STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a. s. V prípade nejasností volajte na číslo OcÚ 043 5395 142
.: Pridané (zmenené): 24. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 30. apríla 2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Habovke, za podmienok dodržania všetkých prijatých hygienických nariadení vládou SR a hlavného hygienika SR.
.: Pridané (zmenené): 24. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Správa o hodnotení strategického dokumentu

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja

.: Pridané (zmenené): 20. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Pomôž svojej obci s upratovaním
Súčasná situácia spojená s pandémiou COVID-19 zmenila dennú rutinu každého jedného z nás. Život v obci ako aj práce v nej musia pokračovať aj v tomto náročnom období. Práve teraz máme dostatočný priestor zamerať sa aj na naše okolie. Okrem toho, že mnohí z nás máme zrazu viac času na seba, na svoju rodinu, svoju domácnosť; vonku nám príroda jasne dáva najavo príchod ďalšieho obdobia.
Sneh sa nám už roztopil, čo v plnej miere odhalilo množstvo odpadu. Tento odpad konči v prírode, potokoch, popri cestách a chodníkoch. Venujte jeden ľubovoľný deň, hodinu či len pár minút v nasledujúcom týždni svojej obci a pomôžte nám ju vyčistiť. Keď sa vyberiete na prechádzku stačí, ak si zoberiete z domu starú nepotrebnú igelitovú tašku a počas nej sa zohnete po odpadky, na ktoré natrafíte. Vďaka tejto malej službe budete mať lepší pocit pri srdci, že ste vykonali niečo dobré nie len pre seba, ale aj pre svoje okolie. Taktiež nám veľmi pomôžete, ak si nájdete chvíľku a pozametáte štrk spred vašich domov, ktorý zostal na ceste po zimnej údržbe ciest. Všimli sme si, že veľa z vás to už robí aj bez našej žiadosti, za čo sme vám nesmierne vďační. Určite chápete, že nie je v našich silách vyzametať celú obec.
Samozrejmosťou je, že pri týchto činnostiach je nutné dodržiavať všetky vládou schválené nariadenia a to : mať na tvári rúško, používať rukavice a nezhromažďovať sa v skupinách.
Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa zapoja do tejto aktivity, vďaka ktorej bude naša obec a jej okolie čistejšie a na pohľad aj krajšie.

.: Pridané (zmenené): 20. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

TELEFÓNNA LINKA PRE DÔCHODCOV NA ZABEZPEČENIE OBJEDNÁVANIA POTRAVÍN
V prípade potreby zabezpečenia si potravín nás kontaktujte na telefónnom čísle 043/ 5395 142 alebo 0911 881 440 v čase od 7:30 h do 15:30 h. Dovoz a prevzatie budú dohodnuté osobne.

.: Pridané (zmenené): 15. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

LINKY POMOCI
.: Pridané (zmenené): 08. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 09.04.2020 od 07:00 hod. do odvolania

Dokument vo formáte PDF

.: Pridané (zmenené): 06. 04. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
súčasnú situáciu ohľadom koronavírusu berieme mimoriadne vážne a neustále ju monitorujeme. V snahe zabrániť šíreniu tohto ochorenia sme prijali všetky odporúčané opatrenia. Je potrebné si uvedomiť, že čím viac budeme disciplinovaní a budeme dodržiavať všetky opatrenia, tým skôr sa vírus dostane pod kontrolu. Panika ani strach nám nepomôžu, buďme teda viac racionálni a menej vystrašení. Najviac ohrození sú naši starkí, seniori, preto ak budete potrebovať pomoc so zabezpečovaním základných potrieb, neváhajte nás kontaktovať. Ak potrebujete pomoc s nákupom, vyzdvihnutím liekov z lekárne, dodaním rúšok alebo čímkoľvek, čo potrebujete obráťte sa na nás. V rámci pomoci volajte na tel. číslo 043/5395142 alebo číslo 0903 540 881 od pondelka do piatku v čase od 07:30 do 15:30.
.: Pridané (zmenené): 24. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve - usmernenie
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne (ďalej len „OR HaZZ v Dolnom Kubíne“) Vás s prichádzajúcim jarným a najmä suchým počasím chce upozorniť na nebezpečenstvo vzniku požiaru v prírodnom prostredí na území okresov Dolný Kubín a Tvrdošín. Požiare v prírodnom prostredí vznikajú najmä vypaľovaním trávnych porastov, drevín a biologického odpadu. Každý rok počas tohto obdobia hasiči preto zaznamenávajú zvýšený počet výjazdov k požiarom v prírodnom prostredí.
.: Pridané (zmenené): 24. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

Vážení občania,
na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.
.: Pridané (zmenené): 16. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

OPATRENIA vydané starostom Obce Habovka


.: Pridané (zmenené): 12. 03. 2020 :: Zobraz celý článok >>>

design & code © 2012 - 2018 Peter Leginus