Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Jednoduché pozemkové úpravy


Prosíme vás o pripomienkovanie Návrhu riešenia územno-stavebných blokov v časti Zastudená a Lazy. Obytné územie tvoria plochy určené pre obytné domy (vrátane garáži a hospodárskych objektov) a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia. Pripomienky posielajte v písomnej forme na e-mail obec@habovka.sk

A01 Zastudená
A01 Zastudená - ortofotomapa
A02 Lazy
A02 Lazy - ortofotomapa
NÁVRH RIEŠENIA ÚZEMNO-STAVEBNÝCH BLOKOVZÁVÄZNÁ ČASŤ


Rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchého projektu pozemkových úprav:
Rozhodnutie (formát PDF) (31.12.2019)


Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o schválení vykonania jednoduchého projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Habovka v lokalite Lazy a Zastudená:
Verejná vyhláška (formát PDF)
Rozhodnutie (formát PDF)


Nariadenie na vykonanie rozdeľovacieho plánu v lokalitách Lazy a Zastudená

JPÚ Habovka - oznámenie (25.02.2019)


Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode JPÚ Habovka

Sprievodný list k “Zápisnici o prerokovaní umiestnenia nových pozemkov” a k návrhu “Zásad umiestnenia nových pozemkov”
Vzor vyplnenia zápisnice (dotazníka)
Pracovný návrh Zásad umiestnenia nových pozemkov

Aktualizované zoznamy účastníkov JPÚ Habovka po jednotlivých blokoch (k 31.3.2017), ktorí nedisponujú dostatočnou výmerou na pridelenie nového pozemku v celosti. Nový pozemok dostanú takíto účastníci do spoluvlastníctva. Doporučujeme dokúpiť si potrebnú výmeru alebo v dotazníku vyplniť požadovaného spoluvlastníka. Ak máte nejasnosti informujte sa prosím na tel. čísle: 043/ 5395 142, 0903 540 881.

RPS JPÚ Blok 1 - Zastudená
RPS JPÚ Blok 11 - Zastudená, lokalita pri družstve
RPS JPÚ Blok 2 - Lazy horné
RPS JPÚ Bloky 3 a 4 - Lazy dolné


Úvodné podklady

• Verejná vyhláška – rozhodnutie o schválení VZFU
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - schválené znenie apríl 2017
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – príloha č.1 Zastudená
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia – príloha č.2 Lazy

• Verejná vyhláška – zverejnenie VZFU k pripomienkovaniu
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - návrh december 2016
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - príloha č. 1 k návrhu
Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - príloha č. 2 k návrhu


Stanovy Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav


Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 24.01.2017
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 26.05.2016
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 08.07.2015
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 30.12.2014
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 26.02.2014
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 10.01.2014
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 20.12.2013
Zápis zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 21.11.2013
Uznesenie zo schôdze členov predstavenstva JPÚ v k.ú. Habovka, konaného dňa 17.11.2013
Zápis zo schôdze členov predstavenstva pozemkových úprav v k.ú. Habovka, konaného dňa 17.11.2013

Zverejnenie verejnej vyhlášky - register pôvodného stavu ( RPS ) (18.12.2015)

Prehľad o konaní pri projekte Jednoduchých pozemkových úprav (18.12.2015)

Sprievodný list k výpisu z registra pôvodného stavu JPÚ Habovka (18.12.2015)

Mapa registra pôvodného stavu Zastudená (18.12.2015)

Mapa registra pôvodného stavu Lazy (18.12.2015)

Časť A RPS parcely pôvodného stavu (18.12.2015)

Zverejnenie verejnej vyhlášky - zmena obvodu (12.8.2015)Aktualizované: 28.04.2020.

design & code © 2012 Peter Leginus