Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Detský folklórny súbor Bučníček

Pôsobí v obci Habovka, v regióne Orava. DFS Bučníček pracuje s prestávkami od roku 1992.

Keďže naša obec patrila k hlavným organizátorom poriadania prehliadky mladých ľudových muzikantov nielen z celého Slovenska ale aj Európy, nechceli sme byť ľahostajné ani my. Chýbala nám detská folklórna skupina, ktorá by prezentovala krásu ľudového umenia a tradícii našej obce na verejnosti. Na podnet miestneho kultúrneho strediska vznikol DFS Bučníček, ktorý začal pracovať pri MŠ, jej zakladateľkami boli učiteľky, ktorým je folklór veľmi blízky: Janka Ondrošová Helenka Juráňová a súčasnosti Zuzka Tarajová.

Organizačnou a umeleckou vedúcou i choreografkou Bučníčka je učiteľka Jana Ondrošová.
Podarilo sa nám za to obdobie zintenzívniť spoluprácu s rodičmi a obcou, ale hlavne oživiť národné povedomie cez tradičnú ľudovú kultúru, ktorá sa postupne začala vytrácať aj z nášho regiónu.

Zriaďovateľom, pod ktorým DFS aj pôsobí je materská škola pri základnej škole v Habovke.
Sponzori – finančné zabezpečenie prostredníctvom Obecného úradu, ktorý bol a je vždy ústretový.

Bučníček pracuje s najmenšími deťmi, vekové rozmedzie členov je od 3 do 10 rokov. Počet sa pohyboval okolo 24 až 35. V súčasnosti je to okolo 20 detí.
V roku 1998 sa v rámci súboru vytvorila aj dievčenská spevácka skupina, v ktorej účinkovalo 8 dievčat. Zanikla v roku 2000.
Súbor nemá vlastnú ľudovú hudbu, hudobne nás doprevádzal na akordeóne Maroš Klimek a Anežka Klimeková, niekedy je to aj ĽH bratov Klimekovcov.

V repertoári súboru prevládajú hlavne detské hry, rečňovanky, vyčítanky, prekáračky a detské tančeky z obce.

Bučníček nacvičil a uviedol tieto programové bloky:
Vianočné zyykoslovie (1992), Zahrajme sa (1992), Pri potôčku (1994), Na tých našich lúkach (1997), Tam hore na vŕšku (1999), Cestou do mlyna (1999), Na priadkach (2001), Vijeme vence vijeme (2003), Na gazdovskom dvore (2005), Fašiangy, fašiangy (2007), Jar už prišla k nám (2009), Zahrajme sa ako kedysi (2010)
Autorom bola Janka Ondrošová, ktorá spolupracoval s Helenkou Juráňovou, ktorá nám šila kroje podľa starých fotografií a usmernenia starších ľudí z obce. Išlo o domácu výrobu, ktorú financovala Obec Habovka.

DFS z Habovky vystupuje hlavne na obecných a regionálnych kultúrnych a folklórnych podujatiach. Pravidelne na hudobnom festivale Staré nôty mladých strún Európy, neskôr Vidiečanova Habovka (1996-2008,2009- 2010) nepravidelne na Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci (1995, 1997, 1998, 1999, 2005), Účinkoval aj v zahraničí v Poľsku – na Dňoch slovenskej kultúry v Jablonke (1996).
Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych súťaží detských folklórnych súborov (1997, 1999, 2007, 2009) a detského hudobného folklóru (1998).
Poriadame každoročne v našej materskej škole okresnú prehliadku v speve ľudových piesní detí materských škôl ,,Oravský speváčik“ (od r. 1999), poslaním je uchovávať lásku k ľudovej piesni prostredníctvom tých najmenších.
Spracovávame si len nahrávky na kazety, CD, DVD pre vlastnú potrebu a archiváciu.

Kontakt:
Janka Ondrošová
Blatná 173
027 32 Habovka
tel.: 0903 735 995
e-mail: janka.ondrosova©zoznam.sk Aktualizované: 14.01.2020.

design & code © 2012 Peter Leginus